Vài dòng về tác giả

Quá khứ và hiện tại

Trên đảo São Jorge, Bồ đào nha, núi lửa đảo Pico sau lưng.

BnKhôi ra đời tại Hà Nội đầu thập niên năm mươi, theo cha mẹ di cư vào Sài Gòn năm năm mươi tư khi đất nước bị chia đôi, di cư một lần nữa sang Hoa Kỳ năm bẩy mươi lăm, hiện cư ngụ với gia đình tại Vùng Vịnh Bắc California.  Đã cộng tác với các tạp chí Hợp Lưu, Văn, Văn Học và Tân Văn.

Liên lạc khoi@buikhoi.net

Trang mạng buikhoi.net, khoi.me