Oregon, USA

Kệ sách Bùi Ngọc Khôi đem đến độc giả Việt những truyện tình cảm, kinh dị và chính trị trong khung cảnh Việt Nam trước 1975.